GARAŽNA VRATA

Za zatvaranje garaža naši kupci se uglavnom opredeljuju za segmentna ili rolo vrata. Mogu biti od čelika ili aluminijuma a moguće ih je pokretati ručno ili daljinski, elektromotorom.

I jedna i druga vrata se sastoje od međusobno povezanih lamena izrađenih od profilisanog lima. Razlika je u tome što se na segmentnim vratima, lamele prilikom podizanaj vrata slažu paralelno sa površinom plafona prostorije, dok na rolo vratima se lamele namotavaju u kutiju iznad vrata. Rolo vrata se mogu izraditi i sa mrežom umesto lamela.

Rolo vrata su praktična i za zatvaranje izloga, servisa, radnji i drugih objekata gde je potrebna dobra mehanička zaštita, jer ne zauzimaju veliki prostor kada su podignuta.